A jó testőrt nyaktól felfelé fizetik!

Mitől is jó egy testőr, és milyen képességek kellenek ahhoz, hogy ezt a szakmát valaki magas szinten tudja űzni? Erre a kérdésre igyekszik rávilágítani ez az írás.

A személyvédelem az élőerős biztonsági szakma egyik speciális ága, amiről sok mozifilm készült, és a legtöbb embernek is nagyjából annyi elképzelése van róla, amennyit ezekből fantázia-szülte történetekből lát. Sok filmben látni, hogy a testőr egymaga száll szembe egy tucat felfegyverzett gonosztevővel, és többnyire győztesen kerül ki ezekből a küzdelmekből. Ez nagyon jól mutat a mozivásznon, a valóságban viszont egy kicsit másképp működik a dolog.

A legtöbb ember a testőrt nagydarab, magányos hősnek gondolja, ahogy azt a tv-ben is látni, és sokan vélik úgy, hogy megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, így önhatalmúlag kikiáltják magukat testőrnek. Lehet, hogy az izmos testfelépítéshez még küzdősport jártasság is társul, így hősünk teljes mértékben meg van róla győződve, hogy ő márpedig a testőrök minden képességével és jellegzetességével fel van vértezve. Főleg, ha még eseteg egy gázpisztoly is lapul a zsebében. Ettől már teljes lehet a James Bond-feeling.

Az igazság ezzel szemben az, hogy a személyvédelmi munka igen ritkán egyszemélyes, és a küzdősport tudás, bár igen hasznos, közel sem az egyetlen képesség amire szükség van. A magányos hősöktől eltérően, akik a legjobb esetben is egy bekövetkezett támadás elhárítására tudják testi erejüket, és esetleges küzdősport jártasságukat használni, a személyvédelmi szakmeberek fő feladata éppen az, hogy a támadás meg se történjen.

Ha egy védett személyt megtámadnak, az már azt jelenti, hogy a védelemben olyan fokú hiányosság vagy hiba van, ami lehetővé tette azt, hogy egy veszélyforrás közel kerüljön és támadást hajtson végre. Viszont ebben az esetben sem az a fő cél, hogy a személyvédelmi szakember leálljon harcolni a támadókkal és mindet legyőzze, hiszen ki vigyáz addig a védett személyre? Az elsődleges cél a védett személy biztonságba helyezése. Egyszemélyes testőrség esetén nem könnyű feladat a támadókat is visszatartani és a védett személyt is biztonságba helyezni. A valódi személyvédelem lényege a megelőzés, végső esetben pedig a védelem, nem pedig a bosszúállás.

Ahhoz, hogy a személyvédelem hatékony legyen tetemes háttérmunka és előkészület szükséges. A “látható” testőr, aki a védett személyt általában kíséri, és akivel a személyvédelmi szakmát általában azonosítják, mindössze 10-20%-át teszi ki a valós munkának. A többi a háttérben zajlik. Sokszor a megbízói oldalon sem tiszta a kép ezzel kapcsolatban, így gyakori az olyan felkérés, hogy “Kell egy ember aki elkísér valahová”. Erre sokszor találnak is szolgáltatót. Ezzel csak az a baj, hogy így sokszor nem kapja meg a megbízó azt a szintű védelmet, amivel a testi épsége, vagy élete ténylegesen megvédhető lenne, és az olcsó megoldás többe fog kerülni, mintha valódi személyvédelmi szakemberekre bízta volna a döntést.

Első lépésként a védett személy fenyegetettségi szintjének felmérése, a megfelelő szintű védelemhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása a feladat. A szükséges személyi és technikai eszközök függhetnek a védett személy munkájától, életvitelétől, fenyegetettségi szintjétől, személyes körülményeitől, valamint rengeteg egyéb tényezőtől.

A személyvédelmi szakembernek kell ismernie az útvonal(ak)at, a helyszín(eke)t, ahol védett személy jár, az esetleges veszélyforrásokat, menekülési- és alternatív útvonalakat minden útvonal és helyszín tekintetében, a legközelebbi biztonságos helyet, ahová veszély esetén a védett személyt menekíteni lehet, vagy ahonnan segítséget lehet kérni (rendőrség, mentők, tűzoltók, stb…).

Munka közben folyamatos éberség, dinamikus helyzetértékelés szükséges, és minden, az adott helyzetben előforduló krízishelyzetre kell lennie egy tervnek, legyen az egészségügyi vészhelyzet, baleset, vagy szándékos támadás. A mai világban elengedhetetlen a technikai eszközök ismerete, úgy mint térképszoftverek, kommunikációs eszközök és programok, GPS helymeghatározó, számítógép, stb…

A védett személy megóvása nem csak azt jelenti, hogy csak egy esetleges támadástól kell megvédeni őt, hanem minden olyan helyzetben tudni kell cselekedni, amikor az ügyfél testi épsége, vagy élete veszélybe kerül. Ez lehet egy közlekedési baleset, vagy egyéb vészhelyzet. A személyvédelmi szakembernek elsősegélynyújtó képesítéssel is kell rendelkeznie, valamint ismernie kell a védett személy egészségi állapotát, ha gyógyszert szed, vagy egyéb speciális igényei vannak.

Fegyveres személyvédelem esetén a lőfegyverek stesszehelyzetben való biztonságos és hatékony kezelését is el kell sajátítani. Szükség lehet a gépjármű, iroda, lakás átvizsgálására, támadásra alkalmas eszközök (robbanószerek), nyomkövető, vagy lehallgató készülékek felderítése céljából.

Ez mellett természetesen a kulturált megjelenés, jó kommunikációs készség, általános tudás, valamint idegennyelv ismeret sem hátrány. Magyarországon a civil szférában igen szűk a személyvédelmi piac, így a megrendelő jó eséllyel külföldi, vagy nemzetközi közegben mozgó hazai üzletember, ahol a külföldi utak is benne lehetnek a programban.

A személyvédelem csapatmunka, ahol a csapat minden tagjának megfelelő szinten kell lennie szakmailag, és képesnek kell lenniük az egyes részfeladatokat úgy összehangolni, hogy az egy egységes egésszé álljon össze, hiszen minden lánc olyan erős, amilyen annak a leggyengébb láncszeme.

Sok esetben igény, hogy a gépjárművet is biztonsági-gépjárművezetői tapasztalatokkal rendelkező személy vezesse, vagy sokszor maga a személyi testőr. Az első esetben a gépjárművezető is a személyvédelmi csapat tagja, aki magasan képzett a defenzív gépjárművezetés terén. Utóbbi esetben, ahol egyszemélyben lát el valaki személyvédelmi és gépjárművezetői fealdatokat, mindkét feladatra képzett sofőr-testőr szükséges. Ez szakmailag nem túl szerencsés megoldás, mert bár a sofőr-testőr rendelkezik biztonsági-gépjárművezetői, valamint személyvédelmi képességekkel is, egyszerre csak az egyik feladatot képes maradéktalanul ellátni. Vagy vezet és a közlekedési körülményeket, vagy a védett személyt és az ő személyi biztonságát figyeli. Általában ilyen esetben utazás közben sofőrként, autón kívül pedig testőrként “funkcionál” a sofőr-testőr.

A képességek szinten tartása, és a folyamatos szakmai fejlődés szintén elengedhetetlen ebben a szakmában. Az “egyszer 20 éve elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, úgyhogy tudok mindent” hozzáállással ezen a területen nem lehet talpon maradni, mivel, a világ nagy részével együtt, ez is egy dinamikusan fejlődő terület, folyamatosan változó közeggel és kihívásokkal, amihez naprakészen tartott szakmai, szellemi és fizikai képességekre van szükség. Magyarországon a civil szférában nem túl sok lehetőség van magas szintű szakmai képzéseken részt venni, így jó eséllyel külföldön képzi magát egy önmagára és munkájára igényes személyvédelmi szakember. A Magyar személy- és vagyonvédelmi képzés keretén belül ilyen jellegű képzés nincs.

Magyarországon egy pár hét alatt elvégezhető személy- és vagyonőri tanfolyam elvégzését követően, a személy- és vagyonőri igazolványt kiváltva, az élőerős biztonsági szakma szinte minden szegmensében dolgozhat valaki, akár személyvédelemben is, holott ezek jogi, és szakmai hátterét nem biztos, hogy ismeri. Sok országban más a helyzet. Angliában például a biztonsági szakmai képzések külön kategóriákra vannak bontva, külön képzés és vizsgák szükségesek az általános vagyonőri feladatokhoz, a rendezvénybiztosításhoz, a személyvédelemhez, de még a videó-megfigyelő rendszerek kezeléséhez, vagy az irodaházakban gyakori, biztonsági szolgálatok által végzett kulcskezeléshez is, hiszen mindegyikre más és más jogi szabályozás érvényes, valamint más és más személyi és szakmai feltételeknek kell megfelelni.

A hazai őrzésvédelmi cégek szinte mindegyike hirdet személyvédelmi szolgáltatást, függetlenül attól, hogy értenek-e hozzá, vagy sem, megvannak-e az ehhez szükséges személyi és technikai feltételeik, vagy sem. Sok esetben olyan, tőkeerős, az őrzésvédelmi piacon vezető pozícióban lévő biztonsági cégek kerülnek az internetes keresőlisták elejére, akiknek méretükből és anyagi helyzetükből adódóan nem okoz gondot, hogy jelentős összegeket fordítsanak hirdetési kampányokra, viszont amikor konkrét személyvédelmi felkérést kapnak, azt nem tudják teljesíteni, mert nincs megfelelő apparátusuk. Ennél még rosszabb helyzet, ha elvállalják a megbízást, és úgy gondolják, hogy megoldják a feladatot “hagyományos” biztonsági emberekkel, egy kicsit több pénzért. Attól, hogy egy átlagos biztonsági őr kicsit több pénzt kap, mint amennyit a hagyományos biztonsági feladatokért, még nem fog érteni a személyvédelemhez, ami sok esetben megbízói elégedetlenséghez vezet, és hozzájárul a biztonsági szakma általánosan rossz megítéléséhez hosszabb távon.

Viszonylag kevés a személyvédelemre specializálódott vállalkozások száma hazánkban, tekintve, hogy az ilyen jellegű megbízások általában nem folyamatosak, hanem eseti jellegűek. Így az ezzel foglalkozó vállalkozások, valamint szakemberek többnyire más, kapcsolódó szolgáltatást is nyújtanak, úgy mint biztonsági szaktanácsadás, oktatás, képzés. Hagyományos őrzésvédelmi szolgáltást viszonylag ritkán kínál egy magas színvonalú személybiztonsági szolgáltatásra berendezkedett vállalkozás, hiszen nem sok közös van egy építkezés őrzésében, és a személyvédelemben, még ha látszólag egy szakmán belüli tevékenység is a kettő.

Remélem a fenti írás segítségül szolgál azon szakmabelieknek, akik a személyvédelem irányába szeretnének elindulni, hogy milyen készségeket kell fejleszteni ahhoz, hogy idővel sikeres személyvédelmi szakember váljon belőlük. Továbbá, remélhetőleg  támpontot nyújt a személyvédelmi szolgáltast igénybe venni kívánó potenciális ügyfeleknek is, hogy milyen szakmai kvalitásokat kell figyelembe venni ahhoz, hogy az üzleti érdekét, valamint személyi biztonságát megóvni képes szakembereket megtalálja.